torsdag 31. mai 2012

Psykiske medhjelpere?

Politiets etterforskere har ikke funnet spor av at ABB hadde fysiske eller psykiske medhjelpere. Samtidig skriver Øyvind Strømmen i Dagbladet:

Disse ideologiske inspirasjonskildene kan ikke bortforklares, selv om noen skulle ønske det. At det finnes mennesker - riktignok svært få - som støtter Breivik kan ikke bortforklares. Breivik kan godt være utilregnelig. Han er definitivt gal i enhver folkelig forstand av ordet. Men hans politiske galskap, i dens ulike varianter, deles av flere.
 Nuvel. Her kan det tilføyes at folk som Bruce Bawer og Hans Rustad, ja selv moderate folk som Bård Larsen og Bjørn Stærk, gjør retoriske krumspring i sine bortforklaringsforsøk.

I dag skriver f.eks. Hans Rustad følgende på document.no:
At pressen har interesse av at et “miljø” får syndebukkstempel, og ikke deres egen politiserte dekning av samfunnet, er en viktig faktor selv om den ikke artikuleres. Spørsmålet om ord og handling er langt mer komplisert og har flere aktører enn det mediekommentatorene liker å gi inntrykk av. 
Rustad er som alltid vag og antydende, dette er lite konkret, men vi ser hvor han vil: Pressens "politiserte dekning" er også skyld i ABBs skrudde virkelighetsoppfatning. Rustad ser ut til å vikle seg inn enda mer dobbelmoral, eller kanskje trippelmoral? Så det er kanskje fordi presse og politikere nekter å "diskutere problemene" at folk som ABB oppstår:
Grobunnen for høyreekstremisme i Europa er selvsagt motstanden mot det
flerkulturelle, fremst som ideologi, men også som realitet, i den grad man
nekter å diskutere problemene. Dette kan lett føre til paralysis/lammelse og
depresjon hos seriøse mennesker, og flere befinner seg nettopp i en slik
tilstand i Norge.

2 kommentarer:

Sententia sa...

Hans Rustad skriver i dag om rettsaken i forbindelse med striden om at sakkyndiges vitnemål skal kringkastes og ikke vintene: «At pressen har interesse av at et “miljø” får syndebukkstempel, og ikke deres egen politiserte dekning av samfunnet, er en viktig faktor selv om den ikke artikuleres. Spørsmålet om ord og handling er langt mer komplisert og har flere aktører enn det mediekommentatorene liker å gi inntrykk av."

Ganske oppsiktsvekkende fra en som har vært blant de ivrigste når det gjelder å fornekte sammenhengen mellom ABBs ideologisk virkelighetsoppfattelse og hans handlinger. Å antyde en sammenheng mellom «PK’ernes» ord og ABBs handlinger er det derimot ingenting i veien for.

Hogne Øian

Konrad sa...

Merkelig indeed. Her prøver han altså å vri det til at den "politiserte dekningen" av mainstream media som har skapt ABBs ideologi, dette er litt pussig når det står svart på hvitt i "kompendiet" hvor ABB har hentet stoffet fra, ja ABB har faktiske kopiert det meste. Dersom dette ikke er et tydelig spor vet ikke jeg hva som er tydelig.

Ellers Hans Rustads kommentarer er oftest vage og antydende: han sier noe som vi får en følelse av, men det er veldig vanskelig å gå inn i en diskusjon fordi han er så lite konkret og tydelig. Samtidig har jeg en følelse av at menigheten tar poenget.