tirsdag 15. mai 2012

Nasjonal front

I erkjennelse av det parlamentariske systems svakheter gjennomføre et effektivt og handlekraftig folkestyre med nasjonal samling omkring en sterk regjeringsmakt, i pakt med norsk lynne og frihetstradisjoner.

I nært samarbeid med Tyskland virke for at Norge kan hevde sin plass i det nye Europa som blir skapt og innenfor den nye fastlandsøkonomi uten derfor å gi avkall på sine oversjøiske interesser. Virke for at Norge kan hevde sin plass i det handelspolitiske og økonomiske samarbeid mellem statene som blir grunnlag for nyordningen etter krigen.

Notatet Foreløbig utkast til oppgaver for en norsk front av Einar Gerhardsen, forfattet sommeren 1940 og sendt med kurer til Ap-folk i Stockholm.

Setningen "Virke for at Norge kan hevde sin plass i det handelspolitiske og økonomiske samarbeid mellem statene som blir grunnlag for nyordningen etter krigen" er tilføyd for hånd.

Ingen kommentarer: