fredag 25. mai 2012

"Islamofobi" modent for utskifting?

Islamofobi finnes, men "islamofobi" brukes for vidt og upresist, skriver Marius Doksheim på Minerva.

Jeg er enig med Doksheim i at "islamofobi" ofte brukes for upresist og er dessuten blitt et utslitt begrep, det trenger avløsning. Generelt bør vi kalle ting ved dets rette navn, vi trenger særlig mer nyanserte begreper som er mer konkrete om det snakkes om. Vi bør unngå både eufemismer og "ulv ulv". Dreier det seg om saklig kritikk av konkrete aspekter ved islam slik den praktisere eller prekes av bestemte personer, ja da bør vi kalle det "religionskritikk". Men dreier det seg om demografi og motstand mot flere muslimer i Europa, da bør vi ikke kalle det religionskritikk, det er heller ikke innvandringskritikk så lenge det dreier seg om en bestemt kategori innvandrere. Dreier det seg om innbitt hat til alt islamsk, ja da er det ikke feil å kalle det islamhat. Dreier det seg intens fiendtlighet til muslimer som sådan så bør vi tillate oss å kalle det muslimhat, da kan vi ikke kalle det "legitim religionskritikk".

Selv om islamofobi har en presis og spesifikk akademisk definisjon, brukes det i allment ordskifte for vidt og upresist. Vi skal heller ikke skifte ut begrepet fordi har blitt forsøkt diskreditert: Det er en myte at begrepet islamofobi er blitt introdusert av ‘islamister’ og ‘folk på den ytterste venstresiden', skriver Sindre Bangstad i Dagsavisen, og konkluderer:

Debatten om begrepets opprinnelse kan vanskelig sees som annet enn en politisk avledningsmanøver. For det debatten om islamofobi burde dreie seg om er ikke begrepet i seg selv, men fenomenet det viser til. Fenomenet islamofobi dreier seg om en form for mistenkeliggjøring av, og tendensiøse og hatefulle påstander om muslimer som ikke har noe med legitim og nødvendig religionskritikk å gjøre.
I en kommentar til Bangstads innlegg skriver Lars Gule:
Det er nok mulig at mange slenger omkring seg med islamofobi-beskyldninger i utide. Det er en uting. Men det gjør ikke begrepet i seg selv ugyldig eller irrelevant.


4 kommentarer:

Anonym sa...

Begrepet er i seg selv tendensiøst, og kan ikke brukes av den som ønsker en rolig debatt.

Konrad sa...

Det må du gjerne mene, men argumenter er enda bedre.

Doremus sa...

Det er uansett et litt merkelig sidespor å henge seg opp i hvem som fant opp ordet. Som du sikkert vet forlengst, så ble begrepet "antisemittisme" lansert av en selverklært antisemitt.

Konrad sa...

Ja det er et sidespor, muligens en tilsiktet avsporing av debatten.

Poenget er jo om fenomenet er reelt. Og det er det jo.