torsdag 17. mai 2012

Voldtektsmenn i alle farger

Politiets egne tall viser at av 189 anmeldte voldtekter i 2011, var 21 overfallsvoldtekter. Kun fem av de 21 overfallsvoldtektene ble oppklart, og disse var begått av personer med ikke-vestlig bakgrunn. To av de fem hadde alvorlige, psykiske diagnoser. I de 16 sakene som ikke ble oppklart, beskriver flere av ofrene gjerningsmennene som etnisk norske, skriver Anna Elvik.

Flere detaljer i Utrop: "Den største økning i voldtekter i 2012 er de såkalte festrelaterte. En statistikk som domineres av etniske nordmenn."

10 kommentarer:

raag raaum sa...

Det er jo interessant at en samla medieverden (vel det kan finnes ting vi ikke kom over) valgte å tolke tallene "alle overfallsvoldtekter gjøres av utlendinger" (noen sa vel innvandrere?)

Det kunne jo like gjerne stått: "Politiet greier ikke å ta norske overfallvoldtektsmenn." Eller, for å være like usaklige, "... prioriterer ikke norske overfallvoldtekstmenn."

Anonym sa...

Så fordi etnisk norske står bak hjemmevoldtekter så gjør det ingen verdens til at ikke-vestlige begår overfallsvoldtekter? Og derfor behøver vi ikke å utvise en eneste ikke-vestlig overfallsvoldtekstsmann? Er det logikken din her? At så lenge et problem eksisterer så gjør det ingen verdens ting at det bare blir større?

Konrad sa...

Jeg har ikke trukket noen konklusjon, dette handler om skjev fremstilling i media. Fakta, min gode venn, fakta skader aldri.

Forøvrig kan man ikke bare "utvise" en voldtektsmann fordi han tilfeldigvis er ikke-vestlig.

Anonym sa...

Kan man ikke utvise voldtektsmenn bare fordi de er ikke-vestlige?

Jo, det kan man - eller man kan i alle fall utvise kriminelle utlendinger. Det er absolutt ingen grunn til å la kriminelle utlendinger få bli, uansett hvor mange hjemmelagede drittsekker vi måtte ha.

Anonym sa...

Men jo flere voldsforbrytere det er mulig å deportere fra landet, uansett hvor de kommer fra, jo bedre. Våre "egne" voldspsykopater kan vi jo desverre ikke sende noe sted, men jo færre, jo bedre.

Konrad sa...

Vi kan ikke utvise voldtektsmenn FORDI de er ikke-vestlige, men FORDI de har brutt betingelsene for opphold i riket. Strafferetten kan ikke ha egne regler for folk fra bestemte land. Man kan ikke idømme folk annen straff bare fordi de kommer fra Nigeria eller India. Straffen knyttes til handlingen, ikke personens opphavsland.

Anonym sa...

Ja, men da er vi enige da. Vi utviser alle utenlandske kriminelle drittseker, enten de er fra Sveits eller Kamerun. Så får politiet frigjort flere ressurser for å ta seg av "våre egne" voldspsykopater. En vinn-vinn-situasjon.

Anonym sa...

Det er riktig at straffen er tilknyttet gjerningen, men utsending av kriminelle er ikke straff i strafferettslig forstand. Det er en sanksjon som følge av brudd på oppholdsbetingelsene.

Konrad sa...

Man kan selvsagt ikke utvise egne statsborgere, det er vel også visse begrensninger innenfor Schengen. For andre borgere kan man ikke gjøre forskjell på en amerikaner og en inder, det er ikke hudfargen eller nasjonaliteten som avgjør om man kan utvise borger fra annet land, finjussen forøvrig vet jeg lite om.

Anonym sa...

Det er vanskelig å argumentere for at voldtektsmenn fra USA skal få bli, mens indere og pakistanere i samme gruppe skal ut, men det er vel heller ikke utbredt? Det man kritiserer, er vel stort sett at man ikke ikke sanksjonerer brudd på oppholdsbetingelsene - uansett nasjonalitet.