tirsdag 8. mai 2012

«Bevare kristen kulturarv»

I nettdebattene skal han ha uttrykt et ønske om å «bevare nasjonal og kristen kulturarv», og han skal ha uttalt seg i skarpt negative vendinger om både muslimske innvandrere og om den norske regjeringen. Etter hvert gikk det imidlertid lenger: den unge mannen satte seg et mål om å drepe.

Han skrev et notat der ambisjonen gikk klart frem. Som medlem av en skytterklubb hadde han skaffet seg flere våpen. Mot slutten av sommeren utførte han ugjerningen.

Dette skriver Øyvind Strømmen i Adresseavisen (6.mai), men det er ikke ABB som omtales. Derimot mannen som drepte den somaliskfødte Mahmed Jamal Shirwac på Heimdal i 22. august 2008. Retten la ikke til grunn at drapet ble begått av rasistiske årsaker fordi gjerningsmannen var "utilregnelig".

2 kommentarer:

Dag sa...

"Kultur" er leveregler. Hvis alle følger de samme trafikkreglene så unngår man ulykker.

Men et samfunn som har flere forskjellige trafikkregler vil ende i kaos.

Derfor forlanger vi at alle skal sette seg inn i vår kultur.

Konrad sa...

Enig i at vi må "trafikkregler" i samfunnet, men de behøver ikke være kristelige.

Forøvrig har det ingenting med saken å gjøre, det handler om Heimdal-drapet i kontrast til 22.juli