onsdag 23. mai 2012

Drøm fra Eidsvoll

Mennene samlet på Eidsvoll skapte en radikal grunnlov, men det representerte også et samfunn som ville gjort de nasjonalkonservative blanke i blikket:

Når deres frie norske forfatning hadde sine dystre pletter, fremfor alt ved å være den mest jødefiendtlige i sin tids Europa, med fullt forbud mot jøders adgang til riket, var ikke dette nødvendigvis så mye av hat mot jøder som det var et ensrettet samfunns trang til å luke ut alt som falt på siden av det fastlagte mønsteret: Slik hadde den lutherske frilanseren Hans Nielsen Hauge lenge sittet bak lås og slå, og jesuitter og andre katolikker ble likeledes avvist.

Ulf Andenæs i Aftenposten (Ulf er sønn av den legendariske professor Johs Andenæs)

Andre skriver om Drøm fra Disneyland.

Ingen kommentarer: