tirsdag 15. mai 2012

De medskyldige


Landssvikanordningens § 32:

Dersom noen som har overtrådt § 2 ikke har tilstrekkelig midler til å dekke inndragnings- og erstatningsansvar, kan retten bestemme at dekning kan søkes hos ektefellen. Dette gjelder dog ikke dersom ektefellen ikke har levd sammen med domfelte etter at at han fikk kjennskap til det straffbare forhold.

Med andre ord: Ektefeller av medlemmer i Nasjonal Samling kunne straffes økonomisk dersom de ikke hadde forlatt ektefellen.

Sitert fra O.H. Langeland: Forat I ikke skal dømmes. Forlaget Heim & Samfund, 1949.

Ingen kommentarer: