lørdag 12. mai 2012

Tyskland nesten konkurs

I 1940 var den tyske statsgjelden på nesten 40 miliarder mark, statens utgifter var nesten dobbel så store som inntektene og den tyske staten var nesten konkurs. De store økonomiske problemene gjorde at Hitler allerede i 1935 forbød offentliggjøring av statsbudsjettet. Plyndringen av jødene i 1938 ga staten et lite pusterom. Dessuten: Kvinner og jøder ble presset ut av arbeidslivet, kombinert med militærtjeneste skjulte dette mye av arbeidsledigheten. Altså: Naziregimet utrettet ikke noe økonomisk mirakel. (Aftenposten innsikt desember 2011)

Oppdatering:
"Nazistene plyndret Europa for å blidgjøre den hjemlige befolkningen, viser historikeren Götz Aly i sin nye bok. Velferdsordninger og skattelettelser sikret folkelig støtte for krig og Holocaust." (Oppslag i Morgenbladet 2005 basert på samme historiker)

12 kommentarer:

Håkon sa...

Skremmende at Aftenposten kan skrive sånt! Det er virkelig sant at tiden endrer alt. Men - ikke hva som skjedde.

Se for deg alt Tyskalnd trengte til krigen. Uniformer og støvler. Gevær og pistoler, hjelmer, kuler, kanoner, granater, stridsvogner, fly og bomber, båter, kryssere, skip. Ikke minst ubåter! Kan du tenke deg hvor mange arbeidsplasser som måtte til for å lage det?
Se på opplæringen av soldatene. Hvem gjorde det?
Bare tenkt på all jernbanen... Havner. Bunkerser.

Ikke minst se på veinettet Hitler bygde for å transportere troppene raskt. Det er jo der enda. Hvem bygde det?

Tro meg! Hitler var så populær før krigen brøt ut. Fordi han skaffet jobber - og folk tenkte ikke over hva de jobbet med.

Jeg forstår ettertidens behov for å ta avstand. Men - historiske fakta er nå en gang historiske fakta...

Håkon sa...

Hei Konrad.
Jeg prøver igjen, har skrevet et par innlegg som svar som egentlig er like, men de kommer ikke opp.
Om de kommer opp får du slette...

Tyskland var nok konkurs. Dette pga Versaillestraktaten som krevde enormt av dem og som kanskje er mye av grunnen til at missnøyen ble stor, Hitler kom til makten og ny krig.

Men - ikke skape arbeidsplasser? Tenk deg hva de måtte planlegge for når de gikk til krig. Alle uniformene måtte syes. Handsker, luer, hjelmer. Geværer og kuler. Transportbiler og lastebiler. Stridsvogner, kanoner og granater. Jagerfly, bombefly og transportfly. Jernbane, vogner og hele autobahn ble bygget. Båter, kryssere, slagskip og masse ubåter.
Personell og soldater måtte trenes opp og leire til det måtte bygges....

At det ikke ble skapt jobber er nok bare en forfalskning fra Aftenpostens side.

Det er jo bare å spørre : Hvor kom alt sammen fra?

Konrad sa...

Kommentarene blir moderert for å hindre spam og slikt.

Jeg tror ikke det er en forfalsking, tvertimot er det basert på forskning. Poenget Aftenposten får frem er at den tyske stats økonomiske problemer ble verre under Hitler. Det ble naturligvis skapt mange nye jobber bl.a. ved store offentlige byggeprosjekter og særlig i rustningsindustrien - mye av dette ble iverksatt gjennom den halvmilitære Organisation Todt. Men arbeidsledighet ble også kamuflert som nevnt.

Men altså her må vi skille mellom statens finansere og situasjonen for folk flest: Opprustningen og de store byggeprosjektene var voldsomt dyrt for den tyske staten som opparbeidet tyngende gjeld. Ved krigsutbruddet var Tyskland oppe i en akutt og alvorlig statsfinansiell krise. Krigen snudde jo opp ned på alt, så da kan man lure på om det er en sammenheng.

raag raaum sa...

Dette er vel ikke så veldig nytt. Det gikk en britisk TV-serie for noen år siden (med påfølgende bok som jeg ikke finner i farta) - der det ble påvist at både bygging motorveier og en økonomisk oppsving var i gang før Hitlers overtakelse av makta.

For å "toppe" dette hadde Hitler bruk for en krigsøkonommi - og sørga for å få det.

Konrad sa...

Jepp, men myten lever videre. Men det var nytt for meg hvor store statsfinansielle problemer Tyskland hadde. Hvorvidt dette medvirket til krigen får historikerne finne ut av, men det er en interessant hypotese.

Håkon sa...

Det er helt greit at du ryddet opp i innleggene. Det ble litt feil det der.

Jeg husker som barn at jeg samlet frimerker. Og at jeg hadde frimerker som det stod både millioner og milliarder av mark på.

Det sies at for å kjøpe brød ble ikke sedlene telt. De ble veid....

raag raaum sa...

Fant en kort artikkel om emnet som konkluderer sånn:

With Germany invading its neighbors it gained the influx of cash and assets it
required. The total German war bill ran up to about RM 850 bn - only 25% of
those costs got financed in Germany, the remainder was pressed out of the occupied
countries. Only about half of the coal, fuel and metal production of 1943 was
produced in the Reich. More than one third of France’s Gross Domestic Product
got transferred to Germany. 7 mn forced labor made up 20% of the German
workforce. Hundreds of thousands concentration camp prisoners got exterminated
working for the German War Economy (’Vernichtung durch Arbeit’)29.
The Nazi state had financed itself by expropriating its own people and exploiting
Europe to death.


http://ckprojects.org/nazi_economy.pdf


Altså, slik jeg leser den (med forbehold om at det er en del økonomisjargong der som jeg ikke kjenner) er konklusjonen at den raskt økende gjelda relativt bevisst var bygd opp for å legge grunnleget for en krig.

Det som muligens måtte tale mot dette, er vel at det kan være tvil om hvorvidt Hitler hadde intellektuelle evner til å foreta en slik bevisst handling.

Men i alle fall, også denne artikkelen kaster et interessant lys over den vanlige borgerlige antakelsen om at Hitler fikk orden på ting i Tyskland, det var bare så synd at han ...

Konrad sa...

Interessant!

Jeg er dog i tvil om "...raskt økende gjelda relativt bevisst var bygd opp for å legge grunnleget for en krig", det var vel ikke selve statsgjelda som var grunnlaget for krigen, men de investeringene i våpen og infrastruktur som ble gjort. Uansett har en hypotese vært at statsgjelden var en viktig årsak til krigsutbruddet og i det minste en drivkraft bak den hurtige ekspansjonen av riket: "Velferdsordninger og skattelettelser sikret folkelig støtte for krig og Holocaust." (Morgenbladet 2005)
http://morgenbladet.no/boker/2005/holocaust_for_velferdsstaten

Hitler fikk orden på litt, men du verden så mye han raserte.

Konrad sa...

Hitler var slett ikke dum, men han var visstnok ingen stor strateg, så jeg tror ikke han gjorde krevende overveielser av kompliserte sammenhenger. Hitlers inngående kunnskaper om og interesse for tekniske detaljer gikk kanskje på bekostning av de store bildet.

Han var god til å gjøre det som behaget ham selv eller folket i øyeblikket, han forstå hva som skulle til for å få folket med seg i øyeblikket.

raag raaum sa...

Min kommentar "intellektuelle evner til ..." refererer selvfølgelig til evnen til å tenke langsiktig (altså strategisk) med forståelse av mulige forskjellige konsekvenser av avgjørelser her og nå. Han var vel mer ensretta mot å finne den "rette" (les det som får støtte) her og nå.

Altså en god bruker av det du så riktig har påpekt, populisme som metode.

Konrad sa...

Ja, det er i allefall slik jeg har oppfattet det, bla. utifra CIAs psykologiske vurdering av Hitler (utarbeidet under krigen), der beskrives Hitler som en narsissist (uten at ordet brukes) og de konkluderer med at Hitler antakelig vil det ta livet av seg før Tyskland kapitulerer - en meget god gjetning.

Hitler gjorde jo flere alvorlige strategisk feil. Bl.a. ble krigen innledet (Sudetenland, deretter Polen) før Tyskland var skikkelig opprustet, det var meget høyt spill. Den største tabben var naturligvis å gå mot Stalingrad.

Forøvrig hadde han meget smarte folk med seg, bl,a. Goebbels og Göring.

raag raaum sa...

... og det interessante spørsmålet som vel du reiser her, er da: Var det et truende økonomisk sammenbrudd som framskynda krigen?