lørdag 5. mai 2012

Objektiv islamskepsis

Vepsen skriver at:

Geller [ikke er] alene om å forene ekstreme synspunkter på islam med objektivisme. Den kanskje mest toneangivende objektivisten av dem alle, Leonard Peikoff (Rands arving, og grunnlegger av Ayn Rand-instituttet), rykket i juni 2010 ut med sterk kritikk av planene om å bygge en moské i nærheten av Ground Zero. Om muslimene bygget moskeen sin burde myndighetene «bomb it out of existence» hevdet han (Weiss s. 125). Dette er oppsiktsvekkende, ikke minst ettersom objektivister normalt setter eiendomsretten høyere enn alt annet. For muslimer er man åpenbart likevel villige til å gjøre et unntak.
I Norge er det særlig Det liberale folkepartiet som har omfavnet objektivismen. DLF er liberale bare i navnet viser det seg, her fra Vegard Martinsens blogg:
"Vi er sterkt imot denne økende tilstedeværelse av islam i Europa. Islam er ikke forenlig med frihet, dvs. en kultur hvor islam står sterkt vil ha liten frihet. Men islam i seg selv er relativt lite farlig, det som er farligst er den ettergivenhet som Vesten viser. På punkt etter punkt gir Vestens ledere etter for press fra islam, og befolkningen er nesten like ettergivende som lederne. Hvis dette fortsetter vil vi om ikke lenge ha et Eurabia, et Europa preget av islam og da med stadig mindre frihet og stadig lavere velstand. I et slikt Eurabia vil ikke-muslimer har en mindreverdig status, en såkalt dhimmi-status."
I samme innlegg beklager han at hijab-forbudet på tyrkiske universitet kan bli opphevet.


Eirik Løkke er mer moderat i sine uttalelser, men sikkert like "objektiv" og "liberal".


9 kommentarer:

Vegard Martinsen sa...

At islam som politisk ideologi ikke er forenlig med individuell frihet er opplagt. Ang. forbudet mot hijab så tolker Konrad det jeg skrev helt feil. Det jeg skrev var bare at opphevelsen av forbudet i Tyrkia var et tegn på at islam styrkes. DLF er imot forbudet mot hijab, og vi har aldri ment eller sagt noe annet.

Mvh
Vegard Martinsen
Leder DLF

Vegard Martinsen sa...

Oh hvis noen her vil vite hva DLF mener om den planlagte moskeen ved Ground Zero:

http://stemdlf.no/node/4735

Konklusjonen er som følger: "Bør amerikanske muslimer ha rett til å bygge en moské ved Ground Zero? Vårt svar på dette er følgende: de bør ha like stor rett til dette som nazister har rett til å bygge et partikontor rett ved et Holocaustmuseum."


Dvs. de har rett til å bygge en moske ved Ground Zero.

Mvh
Vegard Martinsen
Leder DLF

Konrad sa...

Det Vegard Martinsen skriver her bekrefter og styrker mitt poeng.

Vegard Martinsen sa...

Vi - DLF/jeg - er for at muslimer skal få bygge moske ved Ground Zero, og vi er imot forbud mot hijab. Dette er stikk i strid med det som Konrad impliserte i sitt opprinnelige innlegg.

At han da kan få seg til å hevde at det jeg sier styrker hans poeng er en gåte.

Mvh
Vegard Martinsen

Konrad sa...

Vegard Martinsen skrev:
"... de bør ha like stor rett til dette som nazister har rett til å bygge et partikontor rett ved et Holocaustmuseum."

Dette bekrefter ditt opprinnelig innlegg der du sier at islam er jevngodt med nazisme.

Forstår du ikke hva selv skriver?

Vegard Martinsen sa...

Konrad:"Dette bekrefter ditt opprinnelig innlegg der du sier at islam er jevngodt med nazisme".

Det jeg snakker om er politisk islam: Se hva Koranen sier om jøder, se hvordan muslimske land forholder seg til Israel (Ahemdinejad: "Israel er en kreftsvulst som bør fjernes fra kartet"), se på kravene om at de palestinske områder må være uten jøder, se på forholdet mellom Nazi-Tyskland og den muslimske verden, spesielt på Førerens Mufti, Haj Amin el-Husseini.

Noe info her:

http://www.cdn-friends-icej.ca/antiholo/arabnazi.html


Mvh
Vegard Martinsen

Konrad sa...

Innlegget ditt har ikke et ord om politisk islam. Du skriver om "islams tilstedeværelse i Europa".

Du misliker Ahmadinejad, fair enough. Men han befinner seg som du vet i Teheran, i motsetning til de fleste muslimer som befinner seg andre steder. Du burde kanskje reflektere over at norske muslimer med bakgrunn fra Iran er her nettopp FORDI de ikke liker Ahmadinejad?

Vegard Martinsen sa...

Å si at jeg «ikke liker» Ahmedinejad er en formulering som bagatelliserer omtalen av en fanatisk tyrann.

Men til mer substans:

Islam som ren religion angår kun forholdet mellom den troende og den gud han tror på og har ingen påvirkning på andre, den finnes kun i den enkeltes bevissthet. Når jeg snakker om islams tilstedeværelse i Europa så mener jeg selvsagt politisk islam, enhver kan tro på hva han vil.

Og her er noen implikasjoner av politisk islam (eksemplene er fra mange land):

Forfatteren Ishrad Manj angrepet av militante muslimer i Indonesia

http://www.document.no/2012/05/irshad-manji-angrepet-av-islamister-i-indonesia/

Islam og nazsimen:

http://www.document.no/2011/11/islams-mote-med-nazismen-hvorfor-reageres-det-pa-temaet/


Muslimer ber gud velsigne Hitler i Pakistan:

http://littlegreenfootballs.com/weblog/?entry=19291_Muslim_Protesters-_God_Bless_Hitler&only

En kvinnelig muslimsk debattteltdager i USA sier på spørsmål at hun er enig med lederen av Hizbolla om at jødene bør samles i Israel slik at de da blir enkelt å utslette dem alle på en gang:http://www.youtube.com/watch?v=yWwyCgUFaJ0

Konrad sa...

I følge Wikipedia er Vegard Martinsen cand.scient. med fag som filosof, matematikk og fysikk i bagasjen. Den solide utdanningen finner jeg ikke spor av i din argumentasjon. En ting er elementær kildekritikk og ytterst anekdotiske empiri, verre er en så slurvete begrepsbruk at det ikke engang ville holdt som semesteroppgave ved Høgskolen i Ytre Innfjord.

En kvinnelig muslim sier et eller annet i en debatt. Javel, hvilken tyngde har slik "empiri"? Hvordan kan du gjøre 2-3 muslimer representative for verdens 1 mrd muslimer? Dessuten snakker du her om muslimer, ikke om politisk islam. Det er omtrent like presist som å gjøre en brasiliansk pinsevenn representativ for norsk Krf. Ja, dessuten har du hele tiden skrevet om "islam", ikke om "politisk islam". Disse to tingene er slett ikke det samme, og hverken islam eller politisk islam er entydige størrelser, langt i fra.

Du må gjerne høre musikk eller se artige katter på YouTube, men ikke la ditt verdensbilde formes av tilfeldige videoklipp.