tirsdag 15. mai 2012

Arbeidsformidling

Verving og formidling av norske arbeidere til Tyskland

Med de herværende tyske myndigheter er truffet avtale om verving og formidling av norske arbeidere til Tyskland etter nærmere oppdrag fra Riksarbeidsministeriet i Berlin.
....
Sosialdepartementets sjef fremholdt at nordmenn vil har stor nytte av et slikt arbeidsopphold i utlandet, ikke bare fordi den arbeidsløse der kan få arbeid og tjener så meget at han endog kan sende penger hjem til Norge, men fordi den norske arbeider der vil lære andre mennesker og kulturer å kjenne. De tyske myndigheter leger betydelig vekt på at de arbeidsløse som ikke på annen måte kan få arbeid nytter dette høvet til å få arbeid, og direktoratet må derfor inntrengende henstille til formidlingens tjenestemenn at disse på beste måte effektivt søker å virke til at arbeidsløsheten blir redusert.
      signert:   Johan Hvidsten     E. Jackbo

Fra rundskriv nr 18, 9.desember 1940 (Hvidsten var arbeidsdirektør, ikke nazist)

I et senere rundskriv (nr 50, 16.mai 1941) insisterte Hvidsten på at NS-medlemmer har like stor rett på arbeid som andre og "innskjerpet" overfor arbeidskontorene at det ikke skal tas politiske hensyn. Bakgrunnen var klager der NS-medlemmer følte seg forbigått.


Ingen kommentarer: