søndag 6. mai 2012

Marxist-rasistene, igjen

Lars Gule i intervju med Trønder-Avisa (3.mai):

- Hans Rotmos tekst er søppel og klart rasistisk. Teksten håner folk ut fra deres etniske og nasjonale opp-hav, sier Lars Gule, postdoktor og tidligere Rotmo-fan. 

Etter å ha sett Hans Rotmos tekst er han ikke i tvil om at den har passert grensen for rasistiske ytringer, moralsk og filosofisk sett. Det juridiske vil han ikke bedømme. Han tviler på at Rotmo kan straffes.

- Vi vet ut fra praksis at jussen er romslig i forhold til å forfølge rasistiske ytringer. Ekstra vanskelig er det å forfølge ytringer som er av det kunstneriske slaget. Men denne teksten er så dårlig at jeg uansett ikke vil kalle det kunst. Dette er søppel, sier Gule, som syns det er trist at Hans Rotmo har beveget seg inn i dette grumsete landskapet. Gule erklærer seg som tidligere Rotmo-fan, med sans for Rotmos politiske brodd.

- Nettet flyter over av kommentarer som sier heia Rotmo, sier Gule.

- Bør det være rom for slike ytringer i det offentlige rom i Norge?

- Nei, det er ingen grunn til å spre hat og hets av andre. Tenk på hvordan dette treffer innvandrere og barn av innvandrere, sier Gule.

Anders Ravik Jupskås ved Universitetet i Oslo kaller teksten et sammensurium av fordommer, grove generaliseringer og overdrivelser om innvandrerbefolkningen generelt og muslimer spesielt:
- Påstandene minner mye om det vi finner i fremmedfiendtlige miljøer på ytre høyre fløy i politikken, sier Ravik Jupskås.

Hans Rotmo gir vel bare uttrykk for sine egne synspunkt (påstanden om satire holder ikke), slik det tydelig fremgår av intervju med Trønder-Avisa:
Samtidig er det en sang som tar opp et sentralt tema i vårt samfunn, nemlig innvandringen. Den har gått for langt, mener han. Da må noen si fra. 
 – Jeg er den første kulturarbeideren som sier fra.

– Hva skal du si fra om?

– Vi er lurt av Arbeiderpartiet. De har sagt at det skulle gå seg til. At hvis innvandrerne fikk jobb og utdanning så skulle det gå det seg til. men det er mye mer komplekst enn de vil ha oss til å tro. De har regnet ut at 2 prosent av muslimene i Norge vil øke til 13 prosent om noen år. Men det de ikke sier er at de 18 prosentene i Oslo vil øke til 54 prosent.

– Du mener at de underslår at muslimene vil ta over?

– Nei, muslimene vil ikke ta over. Vi slår tilbake. Men hvis ingen hadde sagt fra kunne det ha skjedd.

– Hva er du redd for?

– Det er skummelt hvis det ikke blir likhet for loven, hvis noen får ha flere koner eller hvis det blir lovlig med omskjæring.
Rotmos synspunkter og vurderinger i dette intervjuet er bare et ekko av skremselspropagandaen spredd av de mest islamfiendtlige som Hege Storhaug, Fjordman, og Bruce Bawer. Rotmo har brukt samme kilder som ABB ser det ut til.

Se også Liberalerens kommentar.

Den gamle venstre-vise-helt Rotmo har luftet sine fordommer tidligere.

Ingen kommentarer: