torsdag 17. mai 2012

Helter å minnes på grunnlovsdagen

Det er idag 198 år siden Norge fikk en revolusjonerende grunnlov der borgernes sivile og politiske retter ble spikret. Dette er det absolutt grunn til å feire, nasjonalismen klarer jeg meg uten.

Noen helter det grunn til å minnes og hedre i grunnlovens ånd:

 • presten Peter Ulrik Magnus Hount (Eidsvollsmann) mente at jødeparagrafen var "Afskyelig intolerant. Jøder ere dog Mennesker. Dersom andre Nationer handlede ligesom vi, havde Jøderne intet Opholdssted, og de bør dog tillades at boe etsteds på Guds grønne jord." (Morgenbladet, 5.12.08)
 • Henrik Wergeland arbeidet iherdig for å få opphevet jødeparagrafen (som hans far Nicolai hadde stemt for på Eidsvoll)
 • Nicolai Wergeland, prest og Eidsvollsmann, forfattet det meste av grunnloven, talte for religiøs toleranse blant kristne (stemte dog for jødeparagrafen)
 • Gjert E. Bond (Samfunnspartiet): Da Stortinget i 1934 vedtok steriliseringsloven (rettet seg særlig mot "tater" og fant) stemte Bonde som eneste representant mot. Etter frigjøringen i 1945 trådte loven av 1934 i kraft igjen.
 • milorgleder O.H. Langeland kritiserte skarpt landssvikoppgjøret for urimelige og harde straffer, Langeland mente i det hele tatt at fortellingen om 9.april etc hadde voldsom slagside. Også professor Johs. Andenæs var kritisk til omfanget og en del harde straffer.
 • Toralv Fanebust antinazisten motstandsmannen som urettmessig ble dømt for ærekrenkelse av riksadvokat Arntzen
 • Tore Sandberg arbeider utrettelig for å hjelpe den lille mann mot rettsapparatets kompakte makt og folkets likegyldighet.
 • Tor Erling Staff forsvarer de avskyelige mot mobbens justis
 • Svein Blindheim, krigshelt og fritenker, tok oppgjør med den kompakte nasjonalistiske selvtilfredshet etter krigen
 • Arnved Nedkvitne, avsatt historieprofessor, sto oppreist mot neostalinismen i akademia
 • Thorvald Stoltenberg går på tvers av norsk moralisme og vil legalisere svake stoffer
 • Liv Jessen ved pro-senteret taler sexarbeidernes sak.

Noen krigshelter som har kommet i skyggen av Gunnar Sønsteby og Max Manus:
La oss heller ikke glemme heltene fra Utvika camping - de våget der politiet feiget ut.

3 kommentarer:

raag raaum sa...

Kunne tenke å legge til de (stort sett) navnløse norske lastebilsjåførene som leverte mat etc. til ex-Jugoslavia da det var på det jæveligste.

Konrad sa...

Absolutt. For ikke å snakke om nordmenn som med fare for eget liv hjalp jødiske flyktninger eller rømte serbiske og russiske krigsfanger.

Jeg ønsket først og fremst å identifisere de som er helter i Grunnlovens ånd. Krigsheltene er tydelige, heltene i fredstid er ikke så lett å enes om, noen av disse oppfattes ofte som det motsatte.

Anonym sa...

Kan no nevne nordsjødykkerene og, i samme slengen...