torsdag 31. mai 2012

Dan Odfjells mentale møblering

Den pensjonerte Bergens-reder Dan Odfjell har kastet bort mye av sin gode anseelse på en merkelig kronikk i BT 16.mai, blant annet skrev Odfjell:

I etterkant av 22. juli ønsker Arbeiderpartiet å svekke en økende misnøye i landet. Eskil Pederens overlevelse er misbrukt som symbol på kontinuiteten av demokratiet og våre verdier. Alle ansvarlige borgere er nemlig takknemlige for hver eneste en som overlevde massakren. EP er fredet og brukt som en slags «uangripelig» joker, som landets fremste representant for alt det Breivik ikke oppnådde. Slik pasifiseres kritikken mot Arbeiderpartiet. Problemet er at mange nordmenn føler det som en krenkelse, med EP fremholdt som helt og stor leder. Men neppe før og aldri etter 22. juli vil EP representere våre felles idealer, vårt demokrati eller våre verdier.
.... Landet syder nå av misbilligelse over hva jeg kaller denne voldsomme 22. juli-regien til Arbeiderpartiet.
Denne representantene for det øverste og fineste Bergenske borgerskap får dog svar på tiltale, Karl Atle Knapskog (26.mai):
BT må ha meint at dette innsynet i Odfjells mentale møblering har offentleg interesse. Kultur- og debattredaktør Hilde Sandvik forsikrar oss om at BT søkjer å unngå direkte personåtak i spaltene. Grunngjevinga hennar for å prenta innlegget var at det inneheld systemkritikk. Verkeleg? Sett bort frå at innlegget er dårleg skrive og dårleg tenkt, er åtaket mot Eskil Pedersen hovudsaka. Dei meiningslause påstandane om Arbeidarpartiet kan vel ikkje kvalifisera som systemkritikk?
Bergenserne fornekter seg ikke.

Se ellers Malkenes i Dagsavisen og Mrtns kommentar

Ingen kommentarer: