onsdag 2. mai 2012

Professoral uinterssant

Professor Matlary sier til Klassekampen at ABB er politisk uinteressant. Vepsen siterer følgende: "Hans politiske forståelse og begrunnelse er primitiv og uinteressant, og det er ingen som tror at det er en muslimsk invasjon av Europa."

Jøss, er det "ingen som tror ...."? Det er jo nettopp poenget at mange tror på eller frykter en slik invasjon. ABBs politiske forståelse og begrunnelse er ikke spesielt godt begrunnet, men det er likevel mange som tror på dette, kanskje ikke blant Matlarys kollegaer på Blindern, men likevel. Dette burde Matlary forstå: Fakta er uinteressante, folks ideer om fakta er det avgjørende i politikken.

6 kommentarer:

raag raaum sa...

Verken Vepsen eller du har noen link som setter det hun skal ha sagt i kontekst.

Og det er synd, for i alle fall første halvdel av det som siterer er da vel ganske så riktig:

ABB har ikke levert noen interessant analyse av Europas tilstand, av innvandring generelt, og muslimer spesielt, eller?

Konrad sa...

Her er "konteksten":
ADVARER: Professor i statsvitenskap Janne Haaland Matlary mener Anders Behring Breivik er historisk og politisk uinteressant. Nå advarer hun kollegaer mot å kaste bort tiden sin på å analysere massemorderen.

- Den politiske effekten er null, personen som står bak handlingene er et null, hvorfor bruke så mye tid og presse på ham?

Det sier den anerkjente statsvitenskapsprofessoren Janne Haaland Matlary til Klassekampen. Nå fraråder hun kolleger fra å stille opp som ekspertkommentatorer i media.

- Det er dårlig bruk av arbeidstiden å stille opp med en seriøs analyse av noe som er så primitivt. Hvis man tar ham seriøst, bidrar man bare til mer oppmerksomhet om ham, som er hans reelle motivasjon, sier hun.

-Det er tydelig at han selv tror på sin egen visjon, men denne er mer et alibi for massemord enn en politisk motivasjon. Hans ideer er banale, men hans gjerninger er onde og grusomme, hvorfor dvele ved dette?

- Ikke interessant

Matlary mener Breivik er politisk og historisk uinteressant, og at statsvitere og historikere verken kan eller bør bidra med sin analyse.

- Sammenliknet med andre terrorangrep utenfor Norge, er ikke dette politisk interessant. Hans politiske forståelse og begrunnelse er primitiv og uinteressant, og det er ingen som tror at det er en muslimsk invasjon av Europa. Derfor er dette heller ikke noe å analysere for en statsviter, sier hun.

- Terroren har heller ingen politisk effekt i Norge som sådan. Dette er ikke ideologisk sett interessant, verken for høyre- eller venstresida, nettopp fordi han har så ville ideer som er så lite realistiske. Han lever i en innbilt verden, og er derfor uten interesse.

- Men kan ikke fagfolk bidra til å vise at det er flere som deler hans politiske forståelse og analyse?

- Det er ikke empirisk belegg for noe av det han hevder. Hans verden er manikeisk-han setter opp muslim og kristen, og lager merkelige skillelinjer til dels basert på raseteori. Hans analyse er så dum og primitiv at den er helt uten en realistisk referanseramme, og han har ingen bevegelse bak seg, sier hun.

Konrad sa...

Jeg tror verken du eller Matlary forstår poenget: Matlary sier ABBs analyse ikke er interessant, altså at hans empiri er svak, at hans argumentasjon er svak etc. Det er Matlary som er uinteressant. Det viktige her er ikke om ABB "har rett", men det viktige er at mange deler mesteparten av hans verdensbilde, den ideologien han trekker på har blitt et fenomen de siste 10-20 årene, ideologien har reelle politiske konsekvenser.

Matlary roter det skikkelig til ved at hun trekker en psykiatrisk konklusjon: "I denne saken har psykiaterne mest å bidra med, og det er ikke like mye å hente fra statsvitenskapen. For oss er det mye mer interessant med islamistisk terror, eller IRA-terrorister som er motivert av politiske mål. Breiviks mål er ham selv, sier hun."

Hun kjører altså rett i samme grøfta som de to første psykiaterne: Dette er gal manns verk. Punktum.

raag raaum sa...

For meg virker det som om du (og du er på ingen måte aleine) har en for enkel forståelse av hva psykose er. Psykoser har innhold, og psykosers innhold er ikke uavhengig av hva et aktuelt samfunn "tilbyr". En analyse av de politiske strømningene som førte til at en (eventuelt) psykotisk ABB gjorde sine udåder er ikke uvesentlig. Ikke på noen måte.

Og merk at jeg skriver _eventuell_ psykose.

La oss ta en annen mulighet: ABB er en ekstremt narsissist _og_ sadist. En slik sadist vil - bevisst eller ubevisst - leite etter "akseptable" forklaringer for å utøve sin sadisme i handling.

I et slikt perspektiv kan vi se på ABBs politiske/"politiske" meninger/fantasier som meningsløse politisk sett - og samtidig se de samme typen meninger som ytterst farlige.

Konrad sa...

Vel, jeg kommenterte Matlarys påstand. Hun bygger såvidt jeg kan se sin påstand på at ABB bare er en enslig gærning. Hun sier dette ikke er interessant for statsvitere, det blir i seg selv litt pussig når hun bygger påstanden på noe som ligger langt unna statsvitenskapen.

Jeg vet godt hva psykose er, jeg skjønner ikke hvorfor du maser om dette. Randi Rosenqvist sier f.eks. at det ikke bare handler om symptomer men at personen er "uten evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen". ABB har åpenbart god realitetsorientering, det har ikke en som er psykotisk. For diagnosen er det enda viktigere med såkalt differensial diagnose for å sortere mellom alternative diagnose og finne den som er passer best (jf "Dr House").

Men vi er iallefall enige om at de politiske strømningene er vesentlige for å forstå det ABB gjorde.

raag raaum sa...

"ABB har åpenbart god realitetsorientering"

Her fanger du vel inn akkurat hvor det er forskjellige av oss vurderer fyren ulikt.