lørdag 26. mai 2012

Arbeidsfolk lønner seg ikke

Bønder lønner seg ikke, det har blitt klart i forbindelse med årets jordbruksforhandlinger. Uføre, syke og pensjonister lønner seg definitivt ikke, det er jo bare mas og utlegg. Forskere lønner seg i hvertfall ikke (dessuten er de kjedelige fordi de ødelegger enhver god diskusjon og ethvert elegant standpunkt med fakta). Nå har vi fått vite at innvandrere heller ikke lønner seg. Selv en ferdigutdannet polakk som kommer til Norge i sin beste alder og jobber og betaler skatt lønner seg ikke fordi polakken jobber i relativt lavtlønnsyrke og dermed får relativt mer i pensjon og andre ytelser.

Den berømte forskeren Konrad (dr.math.) har dermed resonnert seg frem til at de eneste som lønner seg er høytlønnede direktører og advokater. Blant de mest lønnsomme for Norge er derfor sjefen for Hurtigruten, Olav Fjell, som fikk 12 mill i årslønn (tilsvarende 40-50 bønder). Direktøren er på grunn av sin høye lønn ekstremt lønnsom, Hurtigruten selv er imidlertid ulønnsom (stort underskudd og dessuten subsidiert).

Kort sagt: Sett taxisjåfører, lagerarbeidere og vaskehjelp på første fly til Polen, Pakistan eller Somalia, gi oss heller noen høytlønte direktører i retur - da blir innvandringen lønnsom!

2 kommentarer:

Doremus sa...

Får jeg bidra med noen relaterte funn fra den litt mindre berømte forskeren Doremus (cand. elaber.)?

En gjennomsnittlig offentlig ansatt sykepleier tjener 350.000 kr i året. Av dette betaler han så 100.000 kr tilbake til staten i skatter og trygdeavgifter. Staten får således en årlig utgift på 200.000 kr pr. sykepleier.

En sykepleier som jobber i 40 år vil således koste staten svimlende 8.000.000 kr allerede FØR man har begynt å regne inn pensjons- og trygderettigheter.
Av dette følger det at det er dypt ulønnsomt for staten å ansette sykepleiere, og man bør således slutte med det umiddelbart.

Dette tindrende klare resonnement kan bare ignoreres av blåøye idealister som lever i den naive illusjon at statens oppgave er å sikre borgerene et godt samfunn, og ikke å drive med profitt.

Konrad sa...

Nok en kommentar som ble hengende fast i spamfilteret....