mandag 24. oktober 2011

3600 milliarder i skattefri boligformue

Det er SSB som har anslått den samlede markedsverdien av norske boliger. Disse milliardene er stort sett fritatt både fra formuesskatt (lave takster) og inntektsskatt (fritak for egen bolig). Dette er grovt urettferdig overfor leietakere (som ikke får glede av de absurd generøse reglene) og de er inneffektivt fordi reglene oppfordrer til overinvestering i dødt areal fremfor i næringsvirksomhet. Da er det trist (eller lattervekkende) at liberalere er mot skattlegging av ideologiske grunner, slik går det når ideologisk autopilot overstyrer sakkunnskap. Høyre er naturligvis og helt forutsigbart mot av ren og gjennomsiktig egeninteresse: Høyres kjernevelgere er de som per person har størst glede av ordningen.

Ingen kommentarer: