lørdag 22. oktober 2011

Privat skattlegging

Skattelisten offentliggjøres i et årvisst rituale. Like årvisst er diskusjonen om offentliggjøringen. Det er argumenter både for og mot, men hovedargumentet for er at skattlegging er en viktig del av samfunnskontrakten. Derfor er det ikke skatt en ren privatsak.

Skattelisten har også andre positive utslag. Blant annet et berettiget søkelys på de som driver privat skattlegging. For eksempel sjefen for Europark, Arne Molden. Europark har nesten monopol på privat parkering ved flyplassene og driver dessuten en aggressiv og urimelig bøtelegging. Store deler av Europarks profitt og Moldens inntekt er derfor privat skatt på bilister, det er ille nok, derfor er det helt OK om Molden selv må betale skatt så det svir.

8 kommentarer:

Corvus sa...

Grunnen til at de fleste misliker skattelistene er vel det at de er ødleggende for privatlivet. Det er ikke alle som liker at naboene dems vet hva de har i inntekt, og det trengr ikke nødvendigvis å være fordi de fusker med skatten.

Konrad sa...

Tja. Mitt poeng er at det ikke er en ren privatsak. For at skattesystemet skal ha aksept (noe som sikrer god skattemoral) er det viktig at det er rettferdig og gjennomsiktig. Skattelistene bidrar til dette.

Hellas hadde nok hatt godt av skattelister. Der er fusk et poeng.

Corvus sa...

Et godt poeng, vi trenger definitivt offentlige skattelister. Men kansje litt mindre offentlige? Slik det er nå kan hvem som helst gå inn på dem uten noen form for grunn. Hvis det hadde vært litt mer begrenset ville kansje bare de som har innteresse av det sett på skattelistene.

Håkon sa...

Er dette seriøst, Konrad?
At et parkeringsselskap driver privat skattelegging?

Først : Skatt er noe man betaler til stat/samfunn etter de lover som er vedtatt av Stortinget.

Et parkeringsforelegg er ikke en skatt. Pengene går ikke til stat, men til parkeringsselskapet. Når du parkerer kommunalt eller privat så inngår du en leieavtale og om du bryter den avtalen - f.eks. ved å stå for lenge - så får du et gebyr for det.
Det er helt og holdent leietagers ansvar at han får gebyr og det har ikke noe med skatt å gjøre.

I et land som Norge er det utrolig at vi må ha en offentlig gransking av alle privatpersoner for å se om de skattesystemene som Stortinget vedtar fungerer.
Ved Stortinget og finanspolitikere så lite om det de driver med at resultatet av det de gjør må offenliggjøres for å vurderes til en hver tid?

I såfall - ville det ikke vært logisk at alle detaljer i alle prosjekter blir like offentlige ?

Konrad sa...

Du har overhodet ikke forstått poenget. Bedrifter som utnytter sin posisjon i markedet til å melke forbrukerne, de driver i praksis privat skattlegging. Europark har bortimot monopol på å drive parkeringsanlegg for det offentlige, f.eks. på Gardermoen. De såkalte kontrollavgiftene de skriver ut er jo 80 % lovlig lureri. Europark er svært aggressive i bøtlegging og krever dessuten inn 800 kr, kommunen er langt mer fleksibel og krever bare inn 300 kr. Dette er skattlegging.

Håkon sa...

Skattelegging er til det offentlige og QPark og Europark er ikke offentlige.
De leier parkeringsplassene av offentlige eller private slik at utleier får minimumsleie uten driftskost.
Det er det mange av plasseierne som liker.
Og - som nevnt - det er opp til deg om du vil ha bot eller ikke. Det er bare å forholde seg til leieavtalen du inngår, eller prisen om du vil.

Skatt er ikke fastsatt etter om man foholder seg til noen regler eller avtaler. Det er noe man får fra Stortinget og myndigheter uavhengig av avtaler.

Konrad sa...

Hvordan kan du argumentere mot et poeng du åpenbart ikke forstår?

Håkon sa...

Jeg tror heller poenget er feil.