lørdag 1. oktober 2011

Strange bedfellows

Kulturmarxistene og islamistene gjør felles sak, hevdes det i årets mest omtalte kompendium. I likhet med andre løgner og konspirasjonsteorier slumper påstanden til å inneholde fragmenter av sannhet: Marxisten Trond Andresen gjør felles sak med islamister i sin krampeaktige anti-semittisme. Les mer hos Vepsen.

Ingen kommentarer: