fredag 7. oktober 2011

Galtung i frø

En gang i tiden var Johan Galtung en stormbegavet ung mann, utdannet både i matematikk og sosiologi. Han tilhørte den første generasjon av virkelig empiriske samfunnsvitere. Han har siden vært en original stemme i akademia såvel som i offentlig debatt, sågar en ytterst polemisk og underholdende stemme. Men nå ser det ut til å ha gått helt i ball for den over 80 år gamle professoren. John Færseth rapporterer fra et foredrag (lengre versjon hos Vepsen):


«Frimurere. Tempelriddere. Illuminati», tenker Galtung høyt. Før han legger til
at det er et nært samarbeid mellom frimurerne og de hemmelige tjenestene. I
tillegg kommer frimurernes troskapsed, som han flere ganger skal komme tilbake
til. Frimurerne bør etterforskes, mener Galtung. Og det er, skal man tro
professoren, ganske enkelt tøv når det hevdes at ikke engang Stasi ville kunnet
avsløre Breivik.

Og joda, Galtung presterer endog å mumle noen antydninger om jødiske forbindelser. Kort oppsummert: En saus av gamle, ekle konspirasjonsteorier.

Dessuten fusker den gamle empiriker med fakta for å få teorien til å passe. Det er også trist å være vitne til.

Ingen kommentarer: