lørdag 15. oktober 2011

Mullah og moralisme

Mange av oss levner mindre rom for avvik enn den moderne selvrealiseringsmoralen pålegger oss. Ta selv testen: Hvor fordomsfritt møter du din mutte 39-årige borddame, som på ditt spørsmål svarer at hun ikke liker barn og derfor foretrekker å leve barnløst? Vil du som professor i medisin skryte av din datter hvis hun velger å ta en læreplass i Postbanken? Er du sikker på at du kan smile med øynene når din for lengst fraskilte kollega på videregående forteller at han flytter sammen med russen fra forrige årgang?

Det er med andre ord som om den populære «frihetsteori» om individualiseringen forveksler opsjoner med legitime valg. Selv om det har funnet sted en enorm, historisk vekst i livsmulighetene og i rettighetene til selvutfoldelse, kan vi fortsatt ikke som borgere og medmennesker sette oss ut over lokale normer.
Dette og mer skriver Søren Birkvad i Morgenbladet.

Tidligere i år kunne forskning.no melde at nordmenn faktisk er blant de strengeste moralvokterne: Nordmenn stiller svært strenge krav til oppførsel og straffer uønsket atferd. Det viser en kartlegging av sosiale normer er i ulike land. Norge er blant landene med strengest sosiale normer, sammen med Pakistan, India, Malaysia og Sør-Korea.

Den som babler om at vi norske nordmenn er så frie, mens innvandrere fra Somalia og Pakistan er så ufrie, bør altså tenke seg om et par ganger. Vi er alle like fanget av omgivelsenes forventninger til oss, men forventningene er ulike - det er det hele.


Mullah-Ola ute for å vokte moralen.

Ingen kommentarer: