lørdag 8. oktober 2011

Hege Storhaug og andre giftblandere

Ord kan medvirke til å skape omstendigheter der frykt og aggresjon lett blir resultatet, og Hege Storhaugs HRS er en av de mest sentrale produsentene av fiendebilder skriver Hogne Øian i Dagsavisen:

De repetitive påstandene om at innvandrerkritiske synspunkter til stadighet fortrenges av en såkalt politisk korrekt elite har knapt noen dekning i virkeligheten. Høyreradikale innvandringsmotstandere mottar stipender for å publisere bøker om emnet, de deltar i debatter i radio, TV og aviser, de har støtte i et av de største politiske partiene i landet og de er representert ved en stiftelse som mottar statsstøtte for å bedrive sin daglige agitasjon mot innvandring. (...) Ord dreper ikke, anfører de høyreradikale. Sant nok. Det man likevel ser bort fra er at ord kan medvirke til å skape omstendigheter der frykt og aggresjon lett blir resultatet. For enkelte toneangivende krefter blant de høyreradikale innvandringsmotstanderne fremmer etter mitt syn en hatsk og fiendtlig innstilling ovenfor innvandrere.
Tiltredes.


Ingen kommentarer: