tirsdag 11. oktober 2011

Religiøs og marxist, samtidig?

Bård Hoksrud er kristen. Det er også Dagfinn Høybråten. Og sett fra Islamabad er både Sarah Palin og Stein Ørnhøi kristne. Mens guvernøren i Texas ser på president Obama som både revolusjonær sosialist og marxist, men slett ikke kristen. Det er altså utsiktspunktet som avgjør hvordan andre ser på deg. Hvordan du ser på deg selv, er en helt annen sak. Og ikke minst er det en helt annen sak hvordan du selv presenterer deg ideologisk overfor andre.

Dette skriver Stein Ørnhøi i Dagsavisen.

Ingen kommentarer: