onsdag 5. oktober 2011

- Dialog mot religiøs ekstremisme

Den utviklinga som her er skildra, viser korleis representantar for kristne og muslimske leiarar over tid kan utvikle eit sterkt verdifellesskap som er forankra i menneskerettslege prinsipp og humanistiske tolkingar av dei religiøse tradisjonane. No er det vel å merke ikkje berre i religiøse samanhengar at eit felles, humanistisk verdiengasjement har fått utvikle seg. Ikkje minst i AUF og dei andre politiske ungdomsorganisasjonane, ser ein i dag at unge heilt på tvers av tru og livssyn finn saman om sterke verdiar som likestilling mellom kjønna, fleirkulturell sameksistens og solidaritet.

Les resten av Leirviks kronikk.

Ingen kommentarer: