mandag 20. juli 2009

Et homoislamfritt samfunn?

Sosialantropologen Runar Døving påpeker i Morgenbladet at "nasjonens dilla på muslimer har tatt helt av", og han understreker blant annet det egentlig trivielle poeng at muslimer er individer og ikke en gruppe:

"Etter snart åtte år med bisarre generaliseringer er det vel på tide å gi muslimer individualitet, idiosynkrasi og diversitet? Gjør man det, mister kategoriene i tillegg sin kraft. Da blir det uinteressant om man er muslim eller homse når man møtes på fest, og man kan snakke om viktigere ting i verden. Måtte jeg våkne opp en fredag til et homoislamfritt morgenblad."
Hans avkledning av Dagfinn Nordbøs* resonnement om islamofobi** er herlig:
"Den vittigste fornektelsen av islamofobi, ble gjort av Dagfinn Nordbø, som i to ulike kronikker i Aftenposten i det ene øyeblikket presterer å fornekte islamofobiens eksistens, og i det neste gi hele samfunnet diagnosen homofobt for VGs parodi Fanthomas. Nordbø har selvfølgelig rett i at Fanthomas bygger på ubehagelige stereotypier av homofile, og at Jan Thomas og kjæresten ikke har noe valg annet enn å si at han synes det er morsomt. Islamofobi, derimot, hevder han er grunnløst tøv fremsatt av folk som vil kneble ytringsfrihet."
*Tidligere gift med Shabana Rehman (som nå er gift Gaarder).

**Aslak Nore presterte på samme måte å hevde at
det ikke finnes islamofobi i Norge (Klassekampen 29.mai). Dette er kanskje ikke tilfeldig når Nore selv er en jevnlig bidragsyter? Selv Hans Rustad valgte å gi den unge Nore karakteristikken " skrive/tenke-evnen er ikke på høyde med ambisjonene" etter at Nore presterte å omtale den kjente sosialfilosofen Adorno som en av de «skallede overklassejødene i 30-tallets Sentral-Europa». (I likhet med en rekke andre intellektuelle forlot Adorno Hitlers skrekkregime til fordel for USA, og arbeidet blant annet med forskning på den autoritære personlighet som ledd i forklaring på hvordan nazismen var mulig.) Rustad traff nok spikeren på hodet med sin karakteristikk, men betegnende nok omfavner Document.no Nore når han går over til å rette skytset mot (surprise!) muslimer/islam - da er det ikke lenger noe misforhold mellom ambisjonene og tenkeevnen. Document.no har som ambisjon å gjøre den radikale islamofobien stueren i Norge, og har blant annet hatt den notoriske rasisten Fjordmann i sin stall. Nores påstand om at det ikke finnes islamofobi i Norge er dermed så absurd at den egentlig ikke trenger ytterligere kommentar. Kanskje er det med Nore og islamofobien som med fisken og vannet?Vann? Hva er det? Jeg merker ikke noe vann.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Til ettertanke:

I Nederland er nå Wilders sitt parti det mest populære blandt homofile, mens Islamsk Råd Norge (les: Det Muslimske Brorskap) nektet å ta avstand fra dødsstraff for homofili.

Konrad sa...

Det var nettopp den diskusjonen jeg i likhet med Runar Døving helst vil slippe mer av.

rabiatius sa...

Hvis muslimer ønsker å bli sett på som individer, er det kanskje på tide at de kjemper mot den gruppifisering de utsettes for av sosialistene som styrer dette landet. Muslimer er sterke individer som resten av oss, og fortjener ikke å reduseres til en "svak gruppe" av rasistiske sosialister.

Konrad sa...

Jo, kanskje du er inne på noe, men såvidt jeg kan observere er det Frp fremfor noen som "gruppifiserer" muslimene.

noamish- sa...

Man skulle ønske at ting var som i gode gamle dager som 90-tallet f.eks...

Kanskje det ikke hjelper så mye enten man polemiserer, slik Rustad gjør i document.no, eller man prøver å inkludere og normalisere slik sosialdemokratene og sosialistene gjør.

Dette er sannsynlighetsregning, og da må man ta en sjans. Men å prøve å sette halen på eselet, slik Rustad gjør, har samfunnet aldri tapt på. Det er bedre å være føre var - om mulig - og da kan overgangen bli minst mulig smertefull?

Demografien tilsier at islam og innvandringstilpasningsproblemer garantert vil øke fram mot klimaks rundt 2050. Fram til da er det mange grøfter å falle i ideologisk: Rasismen lurer til høyre, og naivismen og islamismen til venstre. Hamas-tilpasningen vil fortsatt være en temperaturmåler, og likeens vårt frihetssyn på Israel. It's spiritual, friends - goes beyond reason...

Rent praktisk politisk kunne det gamle FRP-forslaget om SUPER-barnetrygd være løsningen for etniske nordmenn med kristen-humanistisk bakgrunn. Barnehagebarn sponses med ca 90 000kr året over statsbudsjettet i snitt (23 mrd fordelt på 262000 brukere). Ved å gi alle barn samme sum - direkte eller indirekte - ville det bli pengemessig likhet mellom familiene, og FULL VALGFRIHET. Ja, sosialt er dette utjevnende, siden to-inntektsfamilier mottar størst subsidier siden de oftest trenger barnehage for jobbens del.
La dessuten foreldrepenger ved fødsel bli uavhengig av forutgående inntekt, og la alle få lik sum - et barn er uansett et barn!

Økonomien kan positivt bidra til et passelig fødselsoverskudd, og da blir det rom for både innfødte og innvandrere. Dette vil særlig gagne distrikts-Norge, som har best plass, lavere bokostnader og lavere mødre-sysselsetting. Men vi må begynne NÅ!

Konrad sa...

Fint, da har fått sagt din mening.