tirsdag 20. mars 2012

Apokalypse nå eller ganske snart?

Hvilken sammenheng er det mellom ord og handling? Bakgrunnen er naturligvis 22.juli og Klassekampen (19.mars) og intervjuer Simon Malkenes som sammenligner ABBs hefte med Hitlers Mein Kampf:

- Jeg ble forbauset over hvor tydelige parallelene var. Begge disse tekstene har et apokalyptisk verdenssyn. De mener at verden slik vi kjenner den er truet, og at det er de, forfatterne, som skal tre fram som samfunnets frelser, sier Malkenes.

- Hvor lik er retorikken til Breivik og Fremskrittspartiet?

- Deres skildringer av verden er ganske like. Begge er opptatt av det godes kamp mot det onde, mot en indre fiende, Arbeiderpartiet, og en ytre trussel, islam. Men mens Fremskrittspartiet er et lovlig politisk parti som opererer innenfor rammen av det ordinære systemet, valgte Breivik å melde seg ut.

Frps og ABBs har noen likheter ved at begge er opptatt av det godes kamp mot det onde, mot en indre fiende, Arbeiderpartiet, og en ytre trussel, islam, men:

- Fremskrittspartiet finnes fordi et segment i folket deler deres apokalyptiske verdensbilde. Ikke omvendt. Sånn sett kan du si at partiet fyller en viktig rolle i at de holder disse velgerne innenfor den lovlige politiske debatten. Å ønske Fremskrittspartiet bort er det samme som å ønske deler av folket bort.

- Var det ord som ledet til handling hos Breivik?

- Det vet jeg ikke. Men han trengte ordene for å handle.

Ingen kommentarer: