torsdag 22. mars 2012

Subsidieringen av utkantene

Finnmark og Aust-Agder er jo også avhengig av store statsoverføringer for å overleve. Men dem snakker vi ikke om. Det ville blitt ramaskrik om vi fikk et Brochmannutvalg for Nord-Norge, skriver Meland i VG.

Ja kanskje Finnmark trenger det. Men som så ofte er bare deler av regnestykket med. Oslo og Akershus har ikke en dråpe olje og ikke en fjert naturgass, men får likevel sin del av inntektene fra olje- og gass uansett om den produseres i Finnmark eller på Haltenbank. Oslo har i årtier fått billig strøm fra Sogn og Hallingdal. Oslo og Akershus har i årtier trekt til seg landets mest begavede ungdom, mange kommer ferdig utdannede fra Trondheim, Arendal, Bergen og Tromsø, andre kommer for å ta utdanning - utkantenes braindrain er i realiteten en kraftig subsidiering av Oslo og Akershus. Oslo og Akershus er fullt av hovedkontorer for storkonsern, selv om fabrikken ligger i Årdal eller på Herøya ligger hovedkontoret med profitten og de høye lønningen i Bærum, på Lysaker eller ved Drammensveien.

Det er Oslo som er avhengig av overføringer fra resten av landet for å klare seg.

2 kommentarer:

raag raaum sa...

Nå må du ikke bli usaklig.

Husk at Bærum subsidierer bergenssnobber med mer passende bilskilt ;-)

Konrad sa...

Hehe. Jeg fikk med meg det innslaget, da måtte jeg faktiske sjekke kalenderen, men neida, det var ikke 1.april.

Der jeg kommer fra er det tvertimot stigmatiserende med BL-skilt.