søndag 18. mars 2012

Krigen gjorde ham til muslim

Edin Kadribegovic var ti år gammel da det gamle Jugoslavia begynte å gå i oppløsning, og kom fra Bosnia til Norge som flyktning. Denne uka debuterer han med boka «Jeg var et barn, det var krig».

I intervju med NRK P2 sier han at før krigen brøt ut var han ikke bevisst på om hvem som var serbere, kroater og muslimer i det sekulære Bosnia. Kadribegovic måtte nærmest spørre for å få klart svar på hvilken "etnisk" gruppe familien tilhørte. Langt på vei var det krigen som skapte og forsterket de etniske motsetningene:

Noen pulter står tomme i klasserommet. I friminuttet diskuterer elevene at fem av barna har flyttet til Beograd fordi de er serbere, og ramser opp hvem i klassen som er henholdsvis kroater, katolikker og ortodoks-kristne. Denne oppdelingen er ny for tiårige Edin: ««Men hva er vi» Selma så rart på meg. «Muslimer, vel.» Jeg rødmet. Hvorfor visste jeg ikke det? Ingen hadde fortalt meg det før.»
I intervju med Aftenposten 29.mai 2011 sier han at Dayton-avtalen skapte fred, men sementerte samtidig de etniske motsetningen som krigen hadde skapt:
- De samme politikerne blir valgt om og om igjen, og hvorfor? De bruker krigen til å trekke frem gamle skremmebilder og spiller på det nasjonalistiske for å bli gjenvalgt fra sin gruppe. De sørger for å splitte folket slik at de selv kan beholde makt og privilegier. .... når det tillates at det spilles på de etniske skillelinjene i politikken, er det blitt slik. Alle i Bosnia er ikke nasjonalister, det er systemet, måten staten er bygget opp på og politikernes skremselspropaganda, som hindrer oss.

Ingen kommentarer: