fredag 9. mars 2012

Valens misforståtte boligpolitikk

Snorre Valen skriver seg varm om høyresidens ansvar for de galloperende boligprisene i Norge:

"....det enkeltstående mest urettferdige grepet i norsk politikk: Frislippet av boligmarkedet, med prismekanismer som fungerer helt hinsides og gjør at få i min generasjon har råd til egen bolig, om de ikke har foreldre med penger."
Problemet er som vi kan lese på Minerva at både diagnosen og adressaten er feil. Det er ikke avreguleringen som er hovedproblemet men at avreguleringen ikke matches med et balansert skattesystem. Egen bolig (inkludert fritidsbolig) er i dag skattefritt både når det gjelder inntekt og formue, dette har "venstresida" vært med på å bestemme. Skattefritaket for bolig innebærer en kontinuerlig subsidiering av eiere på bekostning av leietakere, leietakere har i hovedregel mindre inntekt enn boligeiere. "Det er sosial skeivfordeling med imponerende presisjon", skriver Valen. Helt riktig. Men skjevfordelingen er det politikerne som har skapt, ikke markedet.

Ingen kommentarer: