søndag 11. mars 2012

Robin Hood og boligskatten

I Norge har vi, som kjent, et omvendt fordelingsprinsipp i skattesystemet: De som har penger og eiendom får mer, de som ikke har får stadig mindre. Aksel Braanen Sterri, leder i Progressiv, skriver i DN 10.mars at "vi må slutte å subsidiere dem som har mest fra før og heller hjelpe dem som trenger det". Videre:

Skattesystemet gjør terskelen for å komme inn på markedet svært høy. Samtidig belønner det de som er innenfor. Det regjeringsoppnevnte Fordelingsutvalget regnet ut at en husholdning med kjøpekraft nok til å kjøpe en bolig til to millioner kroner, får økt sin kjøpekraft med vanvittige 1,85 millioner kroner som følge av skattesubsidiene. Subsidiene og manglende skattlegging utgjør totalt mellom 58 og 76 milliarder kroner årlig - mer enn dobbelt så mye som Samferdselsdepartementets totale budsjett.
Sterri er sønn av Bjørgulv Braanen (redaktør i Klassekampen).

2 kommentarer:

Håkon sa...

I Norge har vi en progressiv beskatning. Dvs at de som tjener mer skatter mer enn de som tjener mindre. Ikke bare i kroner, men også i prosent.

Det er gjort endringer i dette rundt bolig pga at det er mange bønder som arver gården som gjerne har store hus. Man ønsker ikke slå disse bøndene konkurs fordi det er et arveoppgjør der.

Husk også at skatt på bolig bare gjør boligen og leie av bolig dyrere.

Konrad sa...

For gårdsbruk er det et særskilt opplegg ved arveoppgjør, så det har ikke noe med saken å gjøre.

Den progressive skatten (som forresten ikke er særlig progressiv) gjelder bare lønnsinntekt, ikke kapitalinntekt. Dessuten er boligeiendom nesten helt fritatt for skatt. Du betaler ikke skatt uansett størrelse og pris på hus ditt.

Reell beskatning av bolig vil innebære at markedspris legges til grunn. 200 kvadrat god standard i Oslo koster 8-10-20 mill kr. I distriktene får du samme komfort for rundt 2 mill kroner. Det er ikke bøndene som vil tape på reell boligskatt, men de velbeslåtte på Frogner og i Holmenkollåsen.

Ja skatt gjør boligen dyrere, det er poenget. Skatt på salgsgevinst ditto. Begge deler kan gjøre slutt på det pyramidespillet boligmarkedet er i dag.

Men nei, det gjør det ikke dyrere å leie.