onsdag 14. mars 2012

Høyrepopulistene ikke dumme likevel?

SV-eren Ketil Raknes mener venstresida må ta innover seg at mange i samfunnets nedre lag opplever materielle problemer knyttet til innvandring og globalisering.

- Venstresida har ikke tatt høyrepopulistiske velgere på alvor. I stedet har vi fremmet teorier om at de er dumme, irrasjonelle eller ført bak lyset, slik Magnus Marsdal tar til orde for i «Frp-koden». Men folk flest er ikke dumme. Dette har også en klassedimensjon. Høyrepopulistene appellerer til globaliseringens tapere. For dem som bor i drabantbyer med innvandrerflertall er innvandring ikke bare et verdispørsmål, men et materielt fenomen, sier Ketil Raknes til Klassekampen.

Ali Esbati mener på sin side at Raknes "har resignert":

- Men resepten til Raknes er å akseptere tingenes tilstand. Han ser på politikken som et stillestående marked, der det gjelder å levere de standpunkter det er mest etterspørsel etter, sier Esbati (Klassekampen 14.mars).

Ingen kommentarer: