torsdag 29. mars 2012

Muslimene: religiøse avvikere

En muslim er så full av avgudsdyrkelse og trolldomskunster som ni kuer har hår, dvs. uten tall og uten ende. Slik djevelen, deres gud, er full av løgner. Vi kristne kan ikke tåle muslimenes gjenstridige, evige uvitenhet og bespottelse, og ha dette på samvittigheten. De kan dra tilbake til sitt land; der kan de holde frem i sin uvitenhet og bespottelse så lenge det går, og ikke besvære oss med sine grufulle synder. Skal vi bli fri for muslimenes bespottelse og slippe å være medskyldige, så må vi kvitte oss med dem og drive dem ut av landet.

Dette er Martin Luthers ord. Vel han skrev ikke om muslimene naturligvis, men om jødene.

Ingen kommentarer: