fredag 16. mars 2012

Greit og ugreit om islam og slikt

Minerva har anmeldt Bawers bok om ny-quislingene han (Bawer) ser overalt, der skriver Løkke at "det er sammenheng mellom islam og terror". Løkkes generaliserende og banaliserende utsagn (evt ekstrakt fra Bawer) foranlediget en relevant og langt på vei saklig debatt.

I Norge er det altså greit å si: "Det er sammenheng mellom islam og terror."

Men det er som kjent ikke greit å si: "Det er sammenheng mellom Bawers islamfiendtlige, konspiranoide retorikk og ABBs ugjerninger 22.juli."

Da undertegnede gjorde dette siste og påpekte at det innebærer et moralsk medansvar, kom det ingen konkrete motargumenter, bare moralsk fordømmelse - eller "knebling" som det kalles på ytre høyrevenstre.

Ingen kommentarer: