mandag 26. mars 2012

Tåle å høre det ubehagelige ....

I dag er ytringsfriheten en rettighet de fleste i vår del av verden tar for gitt. Men den er under et betydelig og økende press, ikke bare fra land og kulturer som ikke aksepterer en slik absolutt rettighet, men også fra en del av våre egne som er så engstelige for å fornærme sine medmennesker at de tier der de burde tale, skriver Siv Jensen i Dagbladet (min utheving).

Her er det grunn til å minne om at blant Jensens nærmeste medarbeidere i Frp er de som minst tåler å bli motsagt, det er vel knapt noen som blir så fornærmet over å møte berettiget motbør. Langt inn i Frp oppfattes "ytringsfrihet" som frihet fra kritikk og motargumenter. Skal vi la være å kritisere Frp av frykt for å fornærme Tybring-Gjedde og PW Amundsen? Tybring-Gjedde får i så måte støtte fra Bjørn Stærk som støtter en slik forvirret ide om ytringsimmunitet: Man må gjerne stemple og mistenkeliggjøre hele folkegrupper, men man må for all del ikke holde konkrete personer ansvarlige for det de helt konkret har sagt.

Slik går det når ytringsfriheten forvrenges til det absurde.

2 kommentarer:

Doremus sa...

Uten å ha lest alle lenkene, så er jeg helt enig med deg.

At Eskil Pedersen sier "Frp bør ikke si at flerkultur er å dolke landet i ryggen" er utilbørlig innskrenkning av ytringsfriheten.
At Siv Jensen sier "Eskil Pedersen bør ikke si at Frp ikke bør si at flerkultur er å enkle landet i ryggen" er et modig innspill i den politiske debatten. Forstå det den som vil :-(

Når skal folk få inn i hodet sitt at ytringsfrihet betyr å kunne si hva du vil uten å bli utsatt for offisielle eller halvoffisielle makttiltak - og at det IKKE er et makttiltak dersom Eivind Trædal eller Eskil Pedersen sier at du er dum?

Konrad sa...

Hvorfor skal ledende politkere skjelve i buksene av at ung student/journalist som Eivind Trædal sier et eller annet? Han er journalist i Klassekampen! Når har Frp brydd seg om den filleavisa? Trædal har ikke makt til annet å bruke ord, til å argumentere, skrive og snakke - DET er ytringsfrihet.

Dersom politimester Bastian truer med bank eller arrest blir det noe helt annet.