lørdag 10. mars 2012

Forsikring uten premie

Forsikring innebærer at en annen part mot betaling overtar en risiko. Prisen for at et forsikringsselskap skal påsta seg risikoen ved f.eks. vår bilkjøring kalles premie. Samtidig forplikter vi å følge trafikkreglene, ikke kjøre med promille etc.

Slik er det ikke for den mektige statsbanken DNB. "DNB legger til grunn for sine økonomiske prognoser at regjeringen vil stille opp med «tiltak for å sikre bankenes funksjonsmåte» dersom krisa i Europa forverres," skriver Klassekampen 16.desember 2011. Eller sagt på en annen måte: DNB forventer at skattebetalerne, uten kompensasjon, overtar en del av risikoen ved bankvirksomheten. På toppen av dette bryr DNB seg litt om trafikkreglene, de kjører faktisk mer uansvarlig enn før fordi staten (skattebetalerne) tar regningen.

2 kommentarer:

kee sa...

Nå vet, ut i fra tidligere erfaringer, den gitte banken her at det holder med de personlige bånd den har til regjeringslederen vår. En skreddersydd redningspakke bare de kan søke på er jo allerede etablert som presedens.

Konrad sa...

DNBs konsernsjef har vel partiboka i orden, han kommer i allefall fra en Ap-familie (avdøde Siri Bjerke var miljminister for Stoltenberg).

Nå skal vi ikke drive konspirasjonsteori, men det er klart at statens omsorg for bankene glir lett inn i den norske forhandlingsøkonomien og korporativismen. Problemet er at bankene ikke tar det ansvaret som dette innebærer, de bare driver enda hardere business.