søndag 11. mars 2012

Nordlendinger lar seg ikke kneble!

Påstander om fremmedfrykt, og en enestående evne til å sause sammen religion og rase, gjør at forsvarerne av maskerte kvinner kan dra rasismekortet gang på gang. Sånn har man tvunget kritikere til taushet, skriver Tone Jensen på kommentarplass i avisa Nordlys 1.mars (min utheving).

Hvem er tvunget til taushet? Journalisten Tone Jensen skriver om "kritikere", og det inkluderer tydeligvis henne selv. "Kritikken" hun fremfører står på kommentarplass i egen avis, Nord-Norges største faktisk. Dette er vel det motsatte av taushet?

Nordinger er et frittalende folkeferd, bra det. Men også for nordinger gjelder det gode råd: Dersom det du har tenkt å si er pinlig og pære dumt, ja så, la være å si det.

Ingen kommentarer: