onsdag 7. mars 2012

- Protestanter er ikke kristne

Den kristne troen startet som en jødisk sekt innen et trosunivers som var spesifikt for datidens jødedom. Den senere utviklingen gjorde kristendommen til noe annet enn Messias-troende jødedom. De første kristne jødene og de kristne etter Paulus trodde og praktiserte rett og slett ikke det samme.

Og hva med reformasjonen? Overgangen fra katolisismen til de ulike variantene av protestantisme, er så store - teologisk, institusjonelt og rituelt - at det er grunn til å snakke om ny(e) religion(er). Er det bare de opprinnelige jødekristne som er kristne, er det katolikkene, eller er det protestantene? For ikke å snakke om Jesu Kristi kirke av de siste dagers hellige?

(fra Lars Gules kronikk "Hva humanisme er...", Klassekampen 1.mars)

Mens de første "kristne" altså var en jødisk sekt, var de senere "kristne" snarere for "paulusianere" å regne. Skal vi trekke Gules resonnement videre er kanskje humanistene like kristne som protestanter og mormonere?

Den gamle tyskeren leder ikke en jødisk sekt.

Ingen kommentarer: