lørdag 17. mars 2012

De fattigste taper på finanskrisen

Finanskrisen har rammet ulikt, skriver professor Karen Helene Ulltveit-Moe i DN 12.mars:

Gjennomsnittlig realinntekt i USA vokste i årene før krisen (2002 til 2007) med rundt 16 prosent.
  • Den ene prosenten av USAs befolkning med høyest inntekt hadde imidlertid en inntektsvekst denne perioden på over 60 prosent. De gjenværende 99 prosentene hadde en inntektsvekst på rundt en tiendedel av de rikeste.
  • Nesten to tredjedeler av den totale inntektsveksten i denne perioden tilfalt dermed den rikeste ene prosenten.
  • Så kom kriseårene, 2007-2009. Den gjennomsnittlige inntekten falt med rundt 17 prosent og de rikeste hadde et inntektsfall på 36 prosent. De resterende 99 hadde et betydelige lavere inntektsfall enn de rikeste, men mens to tredjedeler prosent av inntektsveksten i oppgangsperioden tilfalt de rikeste, måtte de bare bære halvparten av inntektsbortfallet under krisen.
Tallenes tale er ganske klar. De viser hvordan de store gevinstene i oppgangsperioden ble privatisert - tilfalt de få - mens tapene ble adskillig mer sosialisert.

Men ikke bare ble tapene mer sosialisert. Ser vi på innhentingsfasen, 2009-2010, var gjennomsnittlig inntektsvekst på 2,3 prosent i USA. I denne perioden oppnådde imidlertid den ene prosenten en inntektsøkning på nesten 12 prosent. De resterende 99 hadde en inntektsvekst på en femtedels prosent.

Ingen kommentarer: