lørdag 3. mars 2012

Ni-ganger'n

Forslagene til Nasjonal transportplan ble lagt frem denne uken, denne planen omfatter tranport på skinner, vei, sjø og i luft i Norge.

Samtidig kan vi i DN (25.febr) lese at transport av tømmer på vei er ni (9) ganger dyrere enn båtfrakt. Dessuten er energiforbruket med lastebil 3-4 ganger så stort som på sjø. Sjøen ligger der og det kreves bare enkle investeringer i endepunktene (kai), mens veiene må bygges over skog og hei. En enkelt lastebil på 50 tonn medfører en slitasje på veien tilsvarende 1000 eller 10.000 personbiler. Stamveiene (E6, E16, E39, rv 3) et stykke fra storbyene er fulle av trailere, kanskje annethvert eller fjerdehvert kjøretøy. Så samfunnsøkonomisk vil det være en enorm gevinst å flytte mer tungtransport over på båt.


Tungtransport bør dra te sjøs .

4 kommentarer:

raag raaum sa...

Hvor i Norge ville betydelige tømmertransporter kunne gå på sjøen?

Konrad sa...

Langs kysten, I presume.

Indre Østland dominerer naturligvis i tømmerbransjen, men Sørlandet, Trøndelag og deler av Nordland har også store skoger. I seilskutenes tid kjøpte hollenderne mye tømmer langs kysten (Sør- og Vestlandet).

Men poenget er generelt: Det er dårlig ressursbruk å frakte holdbare varer med trailer fra kystbyene, særlig når fabrikken eller fiskemottaket ligger ved kai. På Vestlandet og i Nord-Norge ligger nesten all industri i sjøkanten eller få kilometer fra kai.

raag raaum sa...

Jo, men den store tømmermengden burde nok gå på jernbane.

For eksempel kunne det vært lurt å legge ned persontransporten i Østerdalen og kjøre godstog uten å bli hindra av tomme persontog.

Konrad sa...

Helt klart. I innlandet er jernbanen alternativet. De store skogsområdene i Østerdalen, Gudbrandsdalen og Hallingdal, samt Toten, Ringerike og deler av det indre Sørlandet er betjent med jernbane.

Miljø (klima) er en ting, men belastningen på veinettet er hovedargument for å få tømmer over på båt og bane. I mange tilfeller er det bedre å legge ned persontransport og la godstogene få banen for seg selv.

På mange områder er dessuten transportsystemet dårlig integrert. Nå er Drammen viktigste havn, men der foregår stort sett omlasting og mye fraktes til/fra helt andre deler av landet (ofte med trailer). Bedre integrering mellom båt og bane i f.eks. Kristiansand ville redusert belastningen på en del flaskehalser