søndag 11. mars 2012

Forsikring uten premie, 2.episode

Finansnæringen - parasitt eller motor? Er finans egentlig en nyttig næring, spør Jon Mjølhus i DN 10.mars:

Gjennomsnittslønnen i finans var over dobbelt så høy som gjennomsnittet i Storbritannia i 2007. I tillegg steg finansnæringens andel av landets totale produksjon (BNP) fra et snitt på 1,5 prosent i flere tiår til hele 15 prosent rett før finanskrisen inntraff.
Banknæringen har hatt høy avkastning og dette skyldes i stor grad høy belåning, skriver Mjølhus - når egenkapitalandelen er liten skal det svært lite overskudd til før avkastningen på egenkapitalen (i prosent) blir stor. Men dette betyr samtidig stor risiko og den er det staten og skattebetalerne som forsikrer gjennom den stilltiende garantien som statene gir. Eller sagt på en annen måte: Bankene subsidieres kraftig.

Ingen kommentarer: