søndag 11. mars 2012

Professor eller surrehue?

I Morgenbladet 23.februar kunne vi lese følgende:

Førsteamanuensis Ingvild Almås ved Norges Handelshøyskole har funnet ut at inntektsdataene som i dag brukes for å regne ut størrelsen på et lands økonomi, bommer grovt.

– Mine tall viser at Kina er en fjerdedel så rikt som vi tror, sier hun.

Forskningen vekker oppsikt, fordi den viser at en rekke land er langt fattigere enn tidligere antatt – deriblant verdens mest folkerike land.

I april publiseres funnene hennes i det prestisjetunge tidsskriftet American Economic Review.

Professor Øystein Noreng kommenterer 2.mars resultatene slik:

Påstanden er oppsiktsvekkende og bør kunne dokumenteres grundig. I mellomtiden kan fysiske indikatorer kanskje gi en pekepinn, først og fremst forbruket av energi og elektrisitet.

Jøss. "Dokumenteres grundig"? Har ikke professor Noreng hørt om American Economic Review (AER)? Noreng er da vitterlig professor i økonomi og AER er verdens ledende vitenskapelig tidsskrift i nevnte fagfelt. Nettopp fordi det er et ledende vitenskapelig tidsskrift krevet AER ekstremt grundig dokumentasjon før artikler aksepteres for publikasjon. Grundig dokumentasjon er et kjennetegn ved vitenskap. Det er intet mindre en prestasjon og liten sensasjon at unge Almås har blitt akseptert i AER. Det er også en liten (pinlig sådan) at Noreng ikke forstår dette.


Uvitenskapelig professor


Ingen kommentarer: