torsdag 29. mars 2012

Mulla Breivik

Mulla Krekar og ABB er forskjellige men har også mye felles sier Lars Gule til Klassekampen (29.mars):

- Det er ikke tilfeldig at mulla Krekar står på Breiviks vitneliste. De har ekstreme virkelighetsoppfatninger, som styrkes av den andres posisjon - jihadisten mulla Krekar og kontrajihadisten Breivik. De deler ekstreme normative oppfatninger [oppfatninger om hvordan noe bør være eller bli], ved å være villige til å ofre mennesker for å nå sine mål. Og de virker begge som narsissister, med et unormalt stort selvbilde.
I sin nye bok drøfter Gule det moralske og politiske medansvaret som en del bloggere, kommentatorer og politikere har for ABBs ekstreme virkelighetsoppfatning.
- Dette gjelder blant annet hat- og krigsretorikken på en del nettsteder, de beviselig urimelige og usanne oppfatningene som blir spredd om det flerkulturelle samfunnet, forestillingene om Europas krig mot muslimer og liknende. De som står bak dette, har ikke ansvar for Breiviks handlinger, men de har bidratt til å forme hans oppfatninger. Historien har mange eksempler på at en avhumaniserende retorikk inspirerer til groteske voldshandlinger.
Samme oppslag på Fritanke.

Ingen kommentarer: