lørdag 24. mars 2012

...forutgående overveielser og planlegging

Ut fra det tørre «etter forutgående overveielser og planlegging» vil ingen kunne gjette seg til at det her dreier seg om politisk begrunnede og motiverte handlinger som i usedvanlig lang tid har vært planlagt, skriver Espen Søbye i sin kommentar til tiltalen mot ABB.

Søbye skriver videre:

Hele den politiske begrunnelsen for handlingene er fraværende i tiltalen. Hvorfor er ikke den møysommelige planleggingen og politiske begrunnelsen nærmere beskrevet? Det klare sammenfallet mellom forsett og handling er dermed borte. Hva er grunnen til dette?

Det var den politiske begrunnelsen som pekte ut målene, den tiltalte angrep ikke et tilfeldig kvartal eller en tilfeldig skolegård. For å unngå å gi saken en politisk side, altså for ikke å ta ytringsfriheten fra dem som mener det samme som Behring Breivik, er den politiske begrunnelsen klippet vekk.

4 kommentarer:

Doremus sa...

Men skriver man sånt i tiltalebeslutninger, da?

Jeg har liten greie på denslags, men sånn umiddelbart ville jeg tro at f.eks. tiltalen i Faiza-saken bare forteller kort og nøkternt at NN inngikk forbund med HH om at sistnevnte skulle bortføre og drepe fornærmede betaling på x.000 kr - og at den ikke sier noe om at NN var motivert av hevn og sjalusi som følge at av at fornærmede hadde avvist hans tilnærmelser og avvist åinngå et forhold til ham etc. etc. Dette er vel snarere forhold som skal belyses i løpet av selve rettsaken, er det ikke?

Konrad sa...

Vel, jeg er ikke jurist og driver ikke med strafferett, men sakens politiske sider sier noe om motivene. Klare politiske mål og grundig planlegging sier at dette er overlagt og det rimer dårlig med sinnsykdom

Doremus sa...

Og nok en gang: Har du eller Søbye noe belegg for at tiltalebeslutninger normalt beskriver tiltaltes motivasjonen for å gjennomføre forbrytelsen?

Konrad sa...

Vel, jeg siterer bare Søbye, som dog har et interessant poeng.

Strafferetten skiller såvidt jeg vet mellom overlagt, forsettlig og uaktsomt drap. Planlegging og motivasjon burde fra mitt legmannsperspektiv være opplagte momenter i denne sammenheng. ABB hadde et bestemt mål som han arbeidet mot i lang tid, han handlet ikke i affekt eller i øyeblikkets innskytelse.

Dessuten: Er ABB tilregnlig eller ikke? De to første psykiaterne mener han er sinnsyk, altså at hans motivasjon ikke har noen rot i virkeligheten, motivasjonen er bare uttrykk for hans forvirrede sinn (stemmer i hodet?). ABBs politiske begrunnelse indikerer det motsatte: handlingen springer ut av en bestemt ideologi eller syn på samfunnet (som et viktig, men lite mindretall faktisk er enig i). Derfor er den politiske motivasjonen relevant.