lørdag 31. mars 2012

Militante ekstremister demonstrerer mot militante ekstremister

Oppdatering: De "militante" i min overskrift var henholdsvis diverse Defence Leagues og islam/islamister. Nå viser det seg at en tredje gruppe militante meldte seg på i helgen: Overivrige motdemonstranter (fra Norge blant annet). Verden er merkelig skrudd sammen.

Anti-islamske grupper fra hele Europa samles i dag i Danmark for å demonstrere mot det de kaller islamifisering, melder NRK.

Vi møtes fordi vi samlet i Europa tar avstand fra politisk og militant islam, det vil si det vi definerer som islam i det store og det hele. Det er en markering for å vise at vi sammen står i mot islam, sier Ronny Alte, leder Norwegian Defence League.
Er den norske varianten av disse miljøene store eller farlige, spør Øyvind Strømmen, og svarer at miljøene er små men ideene de sprer kan inspirere til vold:
Denne tenkningen har inspirert mord i Norge også tidligere. Det såkalte Heimdal-drapet ble begått av en mann som var strafferettslig utilregnelig (psykotisk), men som hadde vært innom noen av de samme nettstedene som Breivik, hadde tilsvarende oppfatninger om islam og muslimer og også delte hans analyser av borgerkrigen i det tidligere Jugoslavia; han anså altså de radikale serbiske nasjonalistene som helter i en krig mot islam. Mahmed Jamal Shirwac ble drept fordi han var muslim.English Defence League demonstrerer mot vold og undertrykking av kvinner (Nottingham 2009).

Ingen kommentarer: