lørdag 3. mars 2012

Islamkritikkens tiår

Samtiden har lagt Bjørn Stærks interessante artikkel på nett. Det er en god anledning til å gjenta min påpekning av Bjørns små, men prinsippielt viktige feil:

  • Stærk får det til å se ut som Fjordman og Bruce Bawer driver innvandringskritikk. Det er fullstendig misvisende. Det er folk som Fjordman, Bawer og Storhaug som gjør seriøs innvandrings- eller religionskritikk vanskelig, ikke de "politisk korrekte".
  • Stærk skriver presist at problemet med mange "innvandringskritikere" er at "de kombinerer moderate og ekstreme ideer". Folk som Bawer sauser sammen relevante fakta med ville spekulasjoner - en god løgn inneholder som kjent alltid en kjerne av sannhet. Problemet er å skjelne det velfunderte fra galskapen. Stærk skriver f.eks. at Bawer har "mange gode observasjoner om konsekvensene av den naive multikulturelle toleransen i Norge...". Hvordan kan Stærk vite at observasjonene er gode eller riktige?
  • Dessuten: De gode observasjonene gir troverdighet til galskapen og de ville konklusjonene. Man kan ikke gå ut fra at lesere har Stærks kritiske blikk og gode teft, eller at man tar seg bryet med å gjøre en slik kritisk gransking. Derfor tror jeg det er lett å bli revet med: En god løgn har alltid en kjerne av fakta - tilsatt en dose bekvemmelighet (vi vil helst tro på det som behager oss, f.eks. klimaendringene ikke er et problem eller ikke er menneskeskapte).

Ingen kommentarer: