søndag 28. august 2011

10 år i Afghanistan

USA med Norge på slep har nå snart vært 10 år i Afghanistan, det har egentlig ikke gått så bra skriver Anders S. Hammer:

Etter over fire år i Afghanistan synes jeg fortsatt det er vanskelig å svare på hvorfor det har gått galt, og å forklare hva som burde vært gjort annerledes. Det er lett å si at både krigføringen og den sivile innsatsen har vært en fiasko. Det er nå åpenbart for alle bortsett fra informasjonsarbeidere i Forsvaret og Utenriksdepartementet, regjeringspolitikere og en og annen major. Men på tross av årene her, ser jeg fortsatt ingen klare løsninger.


1 kommentar:

Sosialisten sa...

Men dei har jo halde oss trygge for terroristane! Nei, vent...