torsdag 11. august 2011

Ord er ikke handling, men....

Ord er ikke handlinger. Samtidig vet vi at ideer om en kommende konflikt, en krigslignende situasjon der «vi» er truet av «dem», er en forutsetning for all terror, enten den kaller seg jihad, antijihad eller noe helt annet. Derfor kan vi heller ikke velge å se bort fra hvordan disse historiene formes, uttrykkes og spres.

Ane Farsethås skriver om Norwegian Psycho i Morgenbladet.

Ingen kommentarer: