fredag 5. august 2011

- Motorveier er ikke svaret

- Men motorveier, selv med 110 km/t, er ikke svaret om vi vil binde distriktene sammen. Svaret er lyntog. Det går mer enn dobbelt så fort, sier Stillesby, leder av lyntogutredningen.

- Vi skal plukke opp flytrafikk, spesielt den i morgen- og ettermiddagsrushet. Ellers blir dette samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Så skal vi avlaste miljøet, ta godstrafikk og få trailerne vekk fra veiene. Og vi skal betjene distriktene, sier han.

Slik skal det lyde. Langtransport (trailere) utgjør en svært stor del av trafikken på stamveiene. Opp mot hvert fjerde kjøretøy på E6, Rv 7 og E16 er en trailer, dvs opp mot 90 % av tonnasjen (en trailer sliter vei tilsvarende 10.000 biler og derfor langt mer kostbar for veivesenet). Det er mye lettere å flytte gods fra vei til tog, enn passasjerer fra fly til tog. Mesteparten av godset bryr seg ikke om det tar 4 eller 6 timer mellom Oslo og Bergen, det gjør derimot passasjerene. For de tettbygde områdene langs E18 og E6 sør for Lillehammer bør toget også konkurrere med personbilen.

Ingen kommentarer: