mandag 22. august 2011

Fra arkivet: 10 bud for EF-debatten

1. Du skal ikke la deg forføre av definisjoner!
- Tilsynelatende nøytrale definisjoner er dypest sett argumenter for et standpunkt.

2. Du skal vokte deg for tendensiøs informasjon!
- Den som "informerer" velger selv sitt stoff.

3. Du skal delta i dagsorden-debatten!
- Hvem tilkjennes innsikt og vekt i debatten?

4. Du skal ikke misbruke de nasjonale interesser!
- "Nasjonale interesser" lar seg ikke objektivt fastslå, EF-stridens kjerne omfatter hva nasjonale interesser egentlig består av.

5. Du skal ta stilling til en slutt-sum!
- Standpunkt krever ja eller nei til en helhet der delene kan vektes på ulike måter.

6. Du skal velge!
- Politikk er å velge mellom uforenlige verdier, mellom interesser, mellom målhorisonter for vårt samfunn.

7. Du skal vektlegge vårt politiske system!
- Vil vårt politiske system påvirkes av medlemskap? Hva er de faktiske sammenhenger mellom suverenitet og demokrati?

8. Du skal ikke kopiere Erasmus Montanus!
- Kjernespørsmålet er EFs mål og funksjon, ikke organisasjonens struktur.

9. Du skal være våken når det snakkes om innflytelse!
- Det er blåøyd å melde seg inn for å endre EFs grunntanke.

10. Sum: Debatten utgjør en prøve i politisk modenhet. Dens kriterier er å forstå EF-striden som en verdikonflikt der suverenitet og demokrati, vekst og velstand, miljø og konkurranseevne er verdier på vektskålen.

av Thomas Chr Wyller, Samtiden, nr 4/1991, s.20.

Ingen kommentarer: