lørdag 13. august 2011

De glade 70-åra!

Det marxist-leninistiske partiet AKP – som hadde de kommunistiske landene Albania og Kina som sine idealer – elsket å skjelle ut lederne i Arbeiderpartiet og LO som politiske svikere mot arbeiderklassen. Selv husker jeg som aktiv SV-er spesielt godt kommunevalgkampen i 1975 da SVere ble utnevnt til «quislinger» og «femtekolonnister». AKP hadde det året fått for seg at Sovjet-Unionen ville starte tredje verdenskrig ved å okkupere Norge. Og i det nyokkuperte Norge ville partiet SV spille rollen som «quislinger».Og så må vi ikke glemme AKP og svikerne i SV. Bernt Hagtvet var ikke tilstede da bildet ble tatt.


Ingen kommentarer: