lørdag 13. august 2011

Drømmen om renhet

Professor Øystein Sørensen understreker at ABBs ugjerning var en dypt politisk handling med en klar ideologisk begrunnelse (Klassekampen 13.aug).

Sørensen skriver i sin nye bok at totalitarisme blant annet er «storslåtte vyer og visjoner om en ny og annen verden, en overbevisning om at den eksisterende verden er i ferd med å gå nedenom og hjem og at den eneste løsningen ligger i et revolusjonært brudd med det bestående. For ikke å snakke om en overbevisning om at man har funnet den eneste sanne løsningen på alle problemer, og at man har rett og plikt til å ta i bruk alle midler for å gjennomføre den».

ABBs politiske modell minner pussig nok mest om Irans prestestyre:

- Han vil ha et strengt hierarkisk, moralsk og paternalistisk samfunn, uten plass for feminisme eller liberalitet. Etter «seieren» skal marxister drepes, muslimer skal drepes eller deporteres, og liberale skal kunne leve videre isolert i storbygettoer. Han vil ha et «rent» samfunn, som igjen er karakteristisk for det totalitære.

Denne drømmen om renhet er utbredt i de store religionene, i mange nasjonalistiske prosjekter (som kemalismen i Tyrkia) og fremfor alt i de totalitære ideologiene som nazismen og stalinisme.

2 kommentarer:

Erling Skakke sa...

Da Hitler kom til makta i Tyskland i 1932 hadde han 37,8% av det tyske folket i ryggen, og han red på en bølge av antisemittisme (datidens fremmedfrykt) og kommunistfrykt. I Main Kampf redegjør han for sin ideologi og tenking, så folk flest burde vært forberdt på det som kom - men nesten 40% av tyskerne var neppe sinnssyke. Dagens ekvivalent, islamfrykten, bruker nøyaktig samme type argumenter som nazistene. Denne ideologiens naturlige konsekvens var forlkemordet. ABBs handlinger var også i forlengelsen av den idologien som nå åpenbart hersker i mange miljøer.

Konrad sa...

Det er den triste sannhet.

Her skal det også tilføyes at Hitler vant valget, men gikk i koalisajon med tradisjonelle borgerlige parti.